مدیریت

                                                                       

بـهمن نــقدی

متولد: 1353  ، سال استخدام در دانشگاه آزاد اسلامی : 1378                                      

تلفن تماس : 66428973

آدرس ایمیل دانشگاهی :b.naghdi@iauctb.ac.ir

 

تـحـصـیلات

-         مدرک تحصیلی؛ فوق لیسانس دررشته مدیریت بازرگانی(بازاریابی)، دانشگاه تهران،

-         مدرک تحصیلی؛ کارشناسی در رشته اقتصاد بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی

 

سـوابـق کـاری و مسئولیت های اجـرائـی

-         مدیرکل امور اداری و منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال 1395 تاکنون

-         معاون مدیرکل دفتر هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال 1394 لغایت 1395

-         رئیس کارگزینی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی از سال 1382 لغایت 1394

-         مسئول برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه اعضای هیات علمی از سال 1384 لغایت 1393

-         مسئول استخدام و ارتقاء اعضای هیات علمی از سال 1380 لغایت 1382

-         کارشناس استخدام اعضای هیات علمی از سال 1377 لغایت 1380