اداره بیمه و رفاه

اداره رفاه کارکنان

رئیس اداره رفاه کارکنان ؛ فرحناز مزیدی

 

الف) مشخصات فردی :

نام:    فرحناز               نام خانوادگی:   مزیدی                         سال استخدام: 1378

تلفن تماس :     66428968

 

ب) سوابق شغلی : 

- مسئول دفتر معاونت عمران

- مسئول بیمه و رفاه

-دبیر کمیته اسکان

 

ج) شرح وظایف شغلی:

-انجام امور ،بیمه مازاد –بیماری خاص –بیمه عمر- مهدکودک- ضمن خدمت- سی سرا

-تخفیف کارکنان – تخفیف فرزندان ممتاز – وامهای ضروری ، خرید مسکن ، تعمیرات مسکن ، وام صندوق و وام بانک ملی

-اسکان شهرستانها-  کمک هزینه ازدواج – معرفی به دندان پزشکی- معرفی به سفارت خانه ه

-تمدید یاتعویض دفترچه های بیمه

- برگزاری دوره های ضمن خدمت کارکنان