اداره تدارکات

 

اداره تدارکات

رئیس اداره تدارکات ؛ ناصر عظیمی

 

الف) مشخصات فردی :

نام: ناصر                نام خانوادگی: عظیمی         سال تولد:  1353       سال استخدام:  12/3/1375

تلفن تماس :   66434094

 

ب) سوابق شغلی : 

-متصدی فارغ التحصیلان

-مسئول دفتر مدیرکل فارغ التحصیلان- مدیرکل امور اداری- معاونت دانشجویی- معاونت اداری ومالی

-رئیس دفترریاست واحد

-رئیس اداره اموال

 

ج) شرح وظایف شغلی:

-هماهنگی جهت انجام کلیه خرید های واحد

-نظارت بر کارهای کارپردازان در کلیه مراحل استعلام تاخرید

-هماهنگی جهت امور درخواست چک و تحویل اجناس خریداری شده به قسمت مربوطه

-درنهایت نظارت بر تسویه اسناد کارپردازان